Certifikatat

Kualifikimi:
Kompania ka miratuar ministrinë shtetërore të ndërtimit:
Kontraktimi profesional i konstruksioneve të çelikut Inxhinieri i klasës I,
Klasa I kualifikim i kontraktimit profesional për ndërtimin e murit të perdes,
Inxhinieri Kontraktimi i përgjithshëm i projekteve të ndërtimit Klasa III,
Kontraktimi profesional i inxhinierisë së dekorimit të ndërtesave të klasës II,
Klasa kontraktuese profesionale e Inxhinierisë së Fondacionit dhe Fondacionit iii,
Dizajni inxhinierik i strukturave të lehta të çelikut të klasës speciale A,
Dizajni inxhinierik i murit arkitektonik të klasit A ​​të veçantë,
Super kualifikim për prodhimin e kornizës hapësinore me top të mbyllur.

3
a01
a02
a03